Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Balanç social

Balanç Social

Resultats per projectes. Mitjana anual de beneficiaris i resultats globals obtinguts. Des de 2006 fins a l’actualitat
Posar la foto que s’indica a cada apartat i quan es cliqui a sobre de cada foto que aparegui el nom del projecte i els resultats (aleshores cada títol lila serien carpetes diferents o bé, posar els títols i que quan es desplegui s’obri el text i la foto associada.

LOGO
Tens qualsevol consulta? Contacta’ns