Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Memòries

foto portada memoria
MEMÒRIES

L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), es va fundar al 2.006, però des del 2001, Oriol Comas i Núria Valls, realitzaven tasques de conservació del medi i de les seves espècies de fauna i flora, a la Riera de Merlès i tots dos segueixen lligats a l’entitat.

MEMÒRIES D’ACTIVITATS

Memòria de totes les activitats que es duen a terme des del 2006, per projectes i activitats realitzades.

MEMÒRIES ECONÒMIQUES

ADEFFA finança els seus projectes a través de les quotes dels socis i sòcies, els ingressos per visites d’educació ambiental al Centre Camadoca, subvencions d’ens públics i privats, i convenis de col·laboració amb aportacions econòmiques, tots els ingressos rebuts i despeses s’exposen a les memòries econòmiques.

SUBVENCIONS I CONVENIS

Subvencions i convenis amb aportacions monetàries rebuts per ADEFFA des del 2013.

ANY DE RESOLUCIÓ ENS CONCEDENT DURADA NOM PROJECTE O ACTIVITAT IMPORT CONCEDIT O IMPORT FINAL
2019 Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecològica y reto demografico

 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2019.

2 anys  (des de desembre de 2019 a desembre de 2021) “Conservación de Galemys pyrenaicus y Mustela lutreola 75.853,17 € (70% del pressupost total del projecte)
2019 SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Resolució TSF/1844/2019

Octubre 2019 fins abril 2020 Contractació en pràctiques d’una jove beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 11.000 €
2019 Fundació Privada Girbau Juny 2019 Projecte “Flueix” 6.000 €
2019 Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Subvencions per actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia

Des del gener de 2019 a setembre de 2020 “Compartint les lleres” Conservació d’espècies autòctones de l’hàbitat fluvial amb acords de custòdia. 36.200 € (80 % del projecte, sense IVA)
2019 Fundació Barcelona Zoo

Conveni de col·laboració

4 anys (des de gener de 2019 al desembre de 2022) Projecte de conservació de Galemys pyrenaicus , l’almesquera 5.000 € anuals 20.000 en 4 anys (15% del pressupost anual del projecte)
2019 Conveni entre la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa” 2019 1 any (des de gener a desembre de 2019) “Els tresors del riu: conservació d’espècies de l’hàbitat fluvial amenaçades o en perill d’extinció” 30.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2018 Fundació Barcelona Zoo

Conveni de col·laboració

6 mesos (des de juny al desembre de 2018) Projecte de conservació de Galemys pyrenaicus , l’almesquera 3.000 € (10% del pressupost del projecte)
2018 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Conveni de col·laboració

2 anys (des de novembre del 2018 a novembre de 2020) Acolliment i manteniment al Centre Camadoca, d’aus i animals decomissats, en el marc del del Convenio CITES y del Reglamento (CE) número 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996 6.875 € durant els dos anys que dura el conveni
2018 Conveni entre la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa” 2018 1 any (de gener a desembre de 2018) “Conservació i gestió d’invertebrats aquàtics i peixos autòctons amenaçats a Catalunya i lluita contra les espècies invasores” 25.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2018 Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecològica

 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento de la información ambiental 2.018

1 any (de desembre de 2018 a desembre de 2019) “Conservación de Galemys pyrenaicus y Cottus hispaniolensis 29.000,00 € (60% del pressupost total del projecte)
2018 Diputació de Barcelona.

Subvencions mitjançant el

procediment de concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Medi Ambient,

per entitats sense ànim de lucre, per el desenvolupament de projectes i activitat

destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local, per l’any 2018

10 mesos (de gener a octubre de 2018) “Tancant el cercle”

Projecte d’aprenentatge i serveis, conjunt amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès

3.510 € (100% del pressupost total)
2017 Conveni entre la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa” 2017 1 any (de gener a desembre de 2017) “Conservació i gestió d’invertebrats aquàtics i peixos autòctons amenaçats a Catalunya i lluita contra les espècies invasores” 20.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2017 Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

 

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2.017

1 any (de desembre de 2017 a desembre de 2018)  

“Conservación de Galemys pyrenaicus y Macromia splendens”

44.000,00 € (70% del pressupost total del projecte)
2017 Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 14.04.01 / 07.01.01) per a l’any 2018. 1 any (de novembre de 2017 a octubre de 2018) “Conservació de fauna autòctona amenaçada, eliminació d’espècies invasores, restauració i conservació d’hàbitats i regulació d’usos al PEIN Riera de Merlès” 40.050 € (90% del pressupost total del projecte)
2017 Ajut a l’empara de l’Ordre ARP/2600/2016, DE 15 de novembre per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l’any 2016, destinats a l’aplicació del desenvolupament local paticipatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7252, de 22 de novembre de 2016). 1 any (de gener de 2017 a gener de 2018) Ampliació de les instal·lacions per educació ambiental del Centre Camadoca a Santa Maria de Merlès 6.355,70 € (25% del pressupost total del projecte)
2016 Diputació de Barcelona.

Subvencions amb l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local per a l’exercici 2016

10 mesos (de gener a octubre de 2016) “Conservem els tresors naturals de Merlès” 1.650 € (100% del pressupost total)
2016 Conveni entre la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa” 2016 1 any (de gener a desembre de 2016) “Conservació i gestió d’invertebrats aquàtics amenaçats a Catalunya i lluita contra les espècies invasores” 17.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2016 Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

 

Convocatoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidad, en Régimen de Concurrencia Competitiva, para la Realización de Actividades en el Ámbito de la biodiversidad Terrestre, Biodiversidad Marina y Litoral 2.016

1 any (de desembre de 2016 a desembre de 2017) Macromia splendens y Galemys pyrenaicus, contribución al conocimiento de la biologia, mantenimiento ex situ y cría en cautividad” 46.328,83 € (70% del pressupost total del projecte)
2015 Conveni entre la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa” 2015 1 any (de gener a desembre de 2015) “Conservació i gestió d’invertebrats aquàtics amenaçats a Catalunya i lluita contra les espècies invasores” 20.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2015 Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

 

Convocatoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidad, en Régimen de Concurrencia Competitiva, para la Realización de Actividades en el Ámbito de la biodiversidad Terrestre, Biodiversidad Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental 2.015

1 any (de octubre de 2015 a setembre de 2016) Contribución a la conservación de Cottus hispaniolensis y Mustela lutreola 21.470,16 € (70% del pressupost total del projecte)
2015 Fundació Barcelona Zoo Beques i Ajuts econòmics en el marc del Programa de Recerca i Conservaició de la Fundació Zoo per l’any 2015 1 any (de gener a desembre de 2015) “Conservació del cavilat (Cottus hispaniolensis): coneguem-lo abans no desaparegui” 6.000 € (30% del pressupost total del projecte)
2014 Conveni entre la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa” 2014 1 any (gener a desembre de 2014) “Conservació i gestió d’invertebrats aquàtics amenaçats a Catalunya i lluita contra les espècies invasores” 15.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2014 Ajut per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya, per l’any 2014

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

1 any (abril 2014  a abril 2015) “Construcció d’una estació d’observació, gestió de fauna i eliminació d’espècies invasores) 10.000 € (90% del pressupost total del projecte)
2013 Subvencions a associacions i fundacions pel finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental duts a terme durant l’any 2013 1 any (de setembre de 2012 a octubre de 2013) “Merlès: un recurs natural, educatiu i lúdic” 19.570 € (90% del pressupost total del projecte)
2013 Conveni entre la Generalitat i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Bercelona. 2013 1 any (gener a desembre de 2013) “Conservació i gestió d’invertebrats aquàtics amenaçats a Catalunya i lluita contra les espècies invasores” 12.000 € (100% del pressupost total del projecte)
2013 Ajut per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya, per l’any 2013

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

10 mesos (gener a octubre de 2013) “Els tresors del riu. Actuacions de restauració de l’hàbitat a la Riera de Merlès al 2013” 9.864,63 € (90% del pressupost total del projecte)

* També tenim signats convenis de col·laboració que no comporten cap aportació econòmica, i que només autoritzen a treballar i gestionar espècies concretes, amenaçades i en perill d’extinció, com són el conveni amb el Conselh Generau d’Aran per la conservació del cavilat i el conveni amb la Generalitat de Catalunya, per a la tinença d’animals irrecuperables i gestió de fauna al Centre Camadoca.

Per consultar anys anteriors, sol·licitar el formulari

LOGO
Tens qualsevol consulta? Contacta’ns