Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Canal Camadoca

CANAL CAMADOCA

Tant si es ve a visitar el Centre Camadoca, com si no es ve, hi ha la possibilitat de contactar amb el  CANAL CAMADOCA, una via directa de contacte amb el centre a través de correu electrònic o whatsapp, que permet treballar temes específics amb jocs de pistes i material vari que es proporciona des del Centre.

Es poden plantejar activitats conjuntes amb el Centre, apadrinament d’animals del Centre per treballar l’animal i els factors de risc que l’afecten al grup animal i a la fauna en general, activitat final amb els pares i alumnes al seu entorn.

Si es fa lligada a la visita al Centre Camadoca, l’activitat es pot fer abans o després de visitar Camadoca, per aprofundir sobre un tema, problemàtica, animal, etc.

El Canal Camadoca també es pot fer sense venir a visitar el Centre. El preu és diferent en cada cas.

Pot venir un monitor a l’aula, lligat al projecte, però només per escoles que estiguin a menys de 100 km de Santa Maria de Merlès. I, a més a més, ha de ser per grups de, com a mínim, 20 alumnes.

ADEFFA no realitza activitats a l’aula, si no és dins un projecte d’Aprenentatge i Serveis, Serveis Comunitaris o Canal Camadoca i sempre per escoles que estiguin a menys de 100 km de Santa Maria de Merlès.

ADEFFA no portarà mai animals vius a les aules.

CALENDARI

L’activitat es pot fer durant tot l’any, ja que es realitza per mitjans telemàtics i no s’ha de venir al Centre Camadoca.

INFORMACIÓ

Descarrega’t el Fulletó informatiu de les visites per a escoles al Centre Camadoca

Tots els guanys que s’obtenen al Centre Camadoca es destinen a finançar els projectes de conservació de fauna i el manteniment dels animals irrecuperables i exòtics o al·lòctons que hi viuen.
RESERVES I CONTACTE

Telèfon: 616363261 o també per whatsapp. Nom persona de Contacte: Núria
Correu electrònic: hola@adeffa.cat

També es pot fer sol•licitud de reserva pel formulari