Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Llei de transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Segons l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, que estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, la informació que cal facilitar públicament és la següent:

FORMULARI

Qualsevol altra dada d’interès, relacionada amb la llei de transparència, que es vulgui sol·licitar, es pot fer a través de: