Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Col·lectius de beneficiaris atesos

Col·lectiu de beneficiaris atesos

Els projectes i activitats que realitza ADEFFA beneficien, directe o indirectament, a la població general en tres sentits:

Totes les activitats de conservació i restauració de l’hàbitat incideixen favorablement sobre les seves espècies, augmenten la biodiversitat de la zona i beneficia a les persones que hi viuen o ho visiten, en el sentit que  millora la qualitat de l’entorn i té efectes positius per la salut de les persones.

Les tasques de conservació insitu i exsitu d’espècies en perill d’extinció  o amenaçades (nàiades, cranc de riu, peixos autòctons, almesquera, Xanquer comú, visó europeu, tortuga de terra, alliberament d’animals recuperats, acolliment d’irrecuperables, centre de recollida d’animals ferits, etc…..) provoquen un augment de biodiversitat, és a dir més riquesa i variabilitat per la natura, que és un be comú de tota la societat.

Molts dels projectes tenen una tasca directa d’educació ambiental dirigida a col·lectius escolars i/o públic general o familiar. La sensibilització ambiental va dirigida a comunicar la importància de preservar el medi ambient com a bé comú i necessari, s’explica la necessitat de ser respectuós amb el medi amb les nostres activitats d’oci, no cridar, seguir la normativa existent de no malmetre l’entorn, no abandonar animals de companyia a l’hàbitat, augmentar les actuacions de voluntariat ambiental per restaurar el nostre entorn i educar en el respecte a la natura.

Els col·lectius beneficiaris atesos són:

  • Escolars, de tot Catalunya, però per proximitat, sobretot escoles de la Catalunya central, tant perquè vénen a visitar i participen en activitats de sensibilització ambiental al Centre Camadoca, per activitats que es fan directament a l’aula, consultes a través d’internet o xarxes socials, i Serveis d’Aprenentatge o Serveis Comunitaris. Si s’educa a un nen, s’arriba també a l’adult i s’està provocant un efecte de sensibilització ambiental en cadena. Moltes vegades els nens que han participat en activitats de sensibilització ambiental vénen a veure’ns amb els seus pares i famílies.
  • Públic general o familiar de tot Catalunya que visiten el Centre Camadoca, com a activitat d’oci o que participen en les activitats de voluntariat amb finalitat d’educació i sensibilització ambiental, són persones de totes les edats i estatus socials, interessats per la conservació del medi, que transmeten el missatge de conservació al seu entorn, provocant també un efecte de sensibilització ambiental en cadena, ja que quan una persona participa, per exemple, a les jornades de captura de cranc de riu invasor i se li transmet de forma correcta el missatge del problema que generen per l’hàbitat les espècies invasores, la persona ho explica al seu entorn laboral i social i són aquestes les persones noves que participen en activitats.
  • Col•lectius amb discapacitats intel•lectuals. És un col•lectiu més minoritari, però ADEFFA ha realitzat activitats encaminades a oferir la possibilitat que persones amb discapacitat intel•lectual participin en activitats de voluntariat i interactuïn amb els animals del centre, de forma terapèutica i positiva per ells i pels animals.
  • Estudiants, professionals, ens i sectors relacionats amb la gestió del Medi Ambient. ADEFFA participa en la formació pràctica d’estudiants de graus, universitaris, cursos de formació, etc., assessora estudiants en el seus treballs acadèmics. S’ha fet assessorament i formació a Agents Rurals, Mossos d’Esquadra de l’URMA, Guardia Civil de SEPRONA, Ajuntaments, Consell Comarcal del Berguedà, Consorci del Lluçanès, Associacions de Propietaris Forestals, altres associacions sense ànim de lucre, etc.
  • Administracions públiques. ADEFFA és un cas particular, ja que és una entitat jurídica privada a la qual se li deleguen tasques de gestió de fauna en perill d’extinció o amenaçada, i que utilitza aquest fet com a eina de sensibilització i educació ambiental i aquest aspecte s’ha ressaltat com a únic i important en congressos de conservació d’espècies com el cranc de riu autòcton, les nàiades, etc.
LOGO
Tens qualsevol consulta? Contacta’ns
Ves al contingut