Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Activitats d’educació i sensibilització ambiental

Activitats d’educació i sensibilització ambiental, voluntariat ambiental

Visites guiades i activitats per a escoles al Centre de conservació de fauna i educació ambiental Camadoca, ADEFFA realitza visites per escolars des del 2010 i per públic familiar i grups des de 2014. El Centre Camadoca és visitat per una mitjana de 4.500 persones anuals, entre públic escolar i familiar.

Jornades de captura de crancs de riu invasors a la Riera de Merlès, des del 2011, amb finalitat de sensibilització ambiental. S’han realitzat 19 jornades en 9 anys, on han participat 3.751 persones i s’han capturat 56.128 crancs invasors. Els crancs invasors s’agafen amb captura directe i paranys en un tram de 14 quilòmetres de la Riera de Merlès.

Tallers de Conservació de la Natura al Centre Camadoca. Cada any des del 2011, han participat una mitjana de 300 persones a l’any.
Jornades de recollida de brossa a la Riera de Merlès des del 2011. Cada any es fa 1 o 2 jornades, on participen unes 50 persones o voluntaris.
Des del 2013 es participa en la Setmana del Voluntariat Ambiental en tota mena d’activitats, plantades d’arbres, jornades de captura de crancs, alliberament de fauna recuperada i nascuda en captivitat, restauració de fonts i restauració d’hàbitats. Participen 100 persones cada any.

Al 2013 es va realitzar, conjuntament amb l’Associació Estudi i Divulgació de Natura (EDN) el projecte Merlès: un recurs natural, divulgatiu i lúdic”, EDN va realitzar els vídeos divulgatius i propostes d’activitats a través de la web i ADEFFA, les activitats de voluntariat ambiental per conservar l’entorn de la Riera de Merlès, que van aplegar més de 1.000 persones.
Projecte d’Aprenentatge i Serveis i Serveis Comunitaris “Tancant el cercle”,
endegat el 2017. És un projecte conjunt amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, les escoles i Instituts i ADEFFA. Han participat ja més de 350 alumnes de Prats i Olost.
Un projecte conjunt amb Cos d’Agents Rurals, “Els pirates d’aigua dolça”, sobre la problemàtica de les espècies invasores, els Agents Rurals passen per les escoles i fan una xerrada amb vídeos i presentacions i es proposa als centres educatius la visita a Camadoca.
El 2018 s’ha realitzat el primer cens de mamífers aquàtics a la Riera de Merlès, amb la participació de 58 voluntaris, que varen realitzar 4 rondes d’observacions o censos, amb 38 punts d’observacions a cada cens, cobrint 26 km de riu i es van veure 530 animals, dels quals 3 eren llúdrigues.
S’ha instal•lat la senyalització relativa a la regulació d’activitats i assessorat en la redacció d’ordenances per regular l’afluència de persones a la zona PEIN i Xarxa Natura 2.000 de la Riera de Merlès des de 2014.

Ves al contingut