Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Conservació del cranc de riu

Conservació del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) a la Conca del Llobregat i Segre

Seguiment i vigilància de 36 poblacions de cranc de riu autòcton, per a la seva conservació. Localització total de 25 poblacions noves des d’inici de projecte, l’any 2006.
Manteniment exsitu i cria en captivitat d’una mitjana de 300 crancs anuals i 250 crancs de segon any d’edat per repoblar
La primera repoblació a Catalunya amb crancs criats en captivitat la va fer ADEFFA, amb els crancs del Centre Camadoca el 2010. Cada any es realitzen d’1 a 2 repoblacions, en llocs nous o com a reforç poblacional. 8 poblacions noves des del 2010, amb un 50% de viabilitat.
Aportacions a l’estudi de la malaltia de l’afanomicosi que afecta els crancs, recollint mostres pels tècnics del CSIC i també de mostres per estudis genètics.
3 rescats per situacions de sequera extrema, pastura intensiva, brots d’afanomicosis.