Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Conservació d’amfibis i punts d’aigua

Conservació d’amfibis i punts d’aigua

S’han restaurat 10 petites basses, plantant vegetació, posant salva faunes a les vores, traient els peixos i espècies invasores que s’havien abocat, s’ha assessorat propietaris, per tal de facilitar l’afluència i cria d’amfibis. Construcció de 5 basses de recollida d’aigua de pluja, adaptades per amfibis, al voltant del Centre Camadoca, potenciant la cria d’anurs, com la reineta (Hyla meridionalis), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita) i urodels com la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó pirinenc (Calotriton asper) i tritó verd (Triturus marmoratus). També s’han rescatat amfibis davant factors de risc importants.