Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

INFORMACIÓ BÀSICA:

 

Responsable: Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona
Finalitat: Comunicar informació relacionada amb els projectes, activitats i organització de l’Entitat.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne informació.
Informació addicional: Podeu consultar-la a continuació

INFORMACIÓ ADICIONAL:

L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA AUTOCTONA (ADEFFA) garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus socis, voluntaris i col·laboradors, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Real Decret 1720/20017, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa als usuaris que ASSOCIACIÓ ADEFFA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa l’esmentada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis únicament són tractats per part del personal de ASSOCIACIÓ ADEFFA. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El propietari de les dades pot posar-se en contacte amb ASSOCIACIÓ ADEFFA pot realitzar en qualsevol moment l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. A tal efecte, cal contactar a través de correu postal, telèfon o correu electrònic amb ASSOCIACIÓ ADEFFA, Masia Camadoca, s/n, 08517 de Santa Maria de Merlès. Tel. 616363261 i correu electrònic a.adeffa@gmail.com.

RESPONSABLE:

Titular: L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA AUTOCTONA (ADEFFA)
CIF: G64330673
Direcció: Masia Camadoca, s/n. 08517 de Santa Maria de Merlès
Contacte: a.adeffa@gmail.com. / Tel. 616363261

Tots els drets reservats
Per a comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte: presencial a la nostra seu, o bé a través de correu electrònic o telèfon.

FINALITAT:

Informem que la web https://www.adeffa.cat té per objecte facilitar al públic en general, el coneixement de la missió i valors de l’Entitat, així com de les activitats i projectes que duu a terme i dels productes i serveis que presta.

No es preveu el tractament de dades per altres fins diferents als exposats. No es prendran decisions automatitzades basades en perfils comercials.

Les dades són obtingudes a través de la persona interessada. Es mantindran a la base de dades de l’Entitat durant la seva participació en projectes o activitats, com a persona sòcia, voluntària, col·laboradora o interessada.

LEGITIMACIÓ:

L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA AUTOCTONA (ADEFFA) recull i tracta les dades facilitades lliurement per la mateixa persona interessada.

Per participar en els projectes i activitats que duu a terme L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA AUTOCTONA (ADEFFA) cal prestar les dades d’identificació i contacte per tal que l’Entitat s’hi pugui comunicar i respondre legalment davant les obligacions atribuïbles a les organitzacions que duen a terme iniciatives de voluntariat, en el medi natural i en el lleure. La manca d’aquestes dades impossibilitaria la comunicació de l’associació amb els seus membres, i, en conseqüència la realització de les activitats que li són pròpies.

Respecte a aquestes dades, qui subscriu pot exercir, si ho vol, el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de forma gratuïta a ASSOCIACIÓ ADEFFA, Masia Camadoca, s/n, 08517 de Santa Maria de Merlès. Tel. 616363261 i correu electrònic a.adeffa@gmail.com.

DESTINATARIS:

L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA AUTOCTONA (ADEFFA) recull i gestiona les dades únicament amb caràcter intern. No cedeix dades a tercers.

DRETS:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA I ESTUDI DE LA FAUNA I FLORA AUTOCTONA (ADEFFA) està tractant dades personals que la concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Les persones interessades poden exercir aquests drets mitjançant un escrit que poden fer arribar a ASSOCIACIÓ ADEFFA, Masia Camadoca, s/n, 08517 de Santa Maria de Merlès. Tel. 616363261 i correu electrònic a.adeffa@gmail.com

Ves al contingut