Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Qui som

ADEFFA
Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona

L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) és una associació sense ànim de lucre que es va fundar el 2006, actualment registrada legalment al Registro Nacional de Entidades, amb el número d’inscripció 61.8507.

Els objectius generals o missió d’ADEFFA és:

  • Vetllar per la defensa i conservació de la fauna i flora autòctona del territori, amb especial incidència en la fauna i flora dels rius.
  • La preservació del medi ambient com a bé social i general, tant a nivell d’hàbitats com a nivell de flora, fauna, gestió de recursos i residus i gestió de bio invasor.
… L’àmbit d’actuació és nacional, i tot i que les nostres activitats es realitzen principalment a Catalunya, també participem en projectes a nivell Europeu.

.

ADEFFA és membre de la Xarxa per la Conservació de la Natura i col·labora amb altres entitats que protegeixen el medi ambient com Estudi i Divulgació de Natura (EDN), Associació Hàbitats, Grup de  Defensa de la Natura del Berguedà (GDNB), Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i  Associació Galanthus.

OBJECTIUS

Per aconseguir els objectius ADEFFA realitza les següents actuacions:

Conservació d’espècies de fauna i flora autòctona sobretot les considerades vulnerables o en perill d’extinció (estudi i investigació, conservació exsitu i insitu d’espècies autòctones, seguiment de poblacions, reintroduccions de fauna i flora autòctona, rescats, …..).

Actuacions de conservació del medi ambient a nivell general (campanyes de neteja de residus, restauració d’hàbitats, gestió de residus, ….).

Realitzar tasques d’educació i sensibilització ambiental i divulgació relacionades amb la preservació de la fauna i flora autòctona i els seus hàbitats, en formació reglada i no reglada.

Establir contractes de custòdia de territori amb ens públics i particulars per tal de preservar i ajudar a gestionar els hàbitats de les espècies autòctones.

Treballar amb voluntariat en determinades campanyes i actuacions de conservació de fauna i flora autòctona i del medi ambient en general.

Establir relacions amb altres entitats mediambientals, en tots els seus àmbits d’actuació.

Participar en els òrgans consultius de l’Administració, quan aquesta ho requereixit.

Aquelles altres funcions que li siguin pròpies per les finalitats que es proposa aquesta entitat.

LOGO
Vols col·laborar amb nosaltres? Contacta’ns
ADEFFA

ADEFFA gestiona el Centre Camadoca, un centre de conservació de fauna salvatge i educació ambiental, situat a la Masia Camadoca a Santa Maria de Merlès, que és un nucli zoològic registrat.

ADEFFA és una associació declarada d’utilitat pública (resolució JS/585/2014, de 12 de març de 2014). I està inscrita en el Registre d’Entitats Ambientals de la Generalitat de Catalunya. 

ADEFFA té convenis de col•laboració signats amb la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, la Fundació Zoo de Barcelona i el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo per a la gestió de fauna autòctona i al•lòctona.

Ves al contingut