Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Nàiades

Conservació de Nàiades o petxines de riu.

Les nàiades són petxines de riu de mida gran, animals filtradors, bioindicadors de bona qualitat de l’aigua, que viuen enterrats als sediments de rius i rieres. Necessiten els peixos per criar, ja que les larves, anomenades gloquidis, parasiten un peix durant uns dies. Hi ha espècies que presenten especificitat, una espècie determinada de nàiade parasita una espècie concreta de peixos, altres cops són més generalistes.  Els factors que amenacen actualment a les nàiades són: la contaminació, la sequera, la desaparició dels peixos hostes de les larves, la introducció d’espècies invasores com el musclo zebrat i nàiades exòtiques (amb una taxa reproductiva molt alta i provoquen una depuració en excés l’aigua) i el peix sol i el cranc senyal (que depreden directament les nàiades).

Actualment totes les nàiades de Catalunya estan protegides i alguna espècie, com Margaritifera auricularia està en perill d’extinció.

ADEFFA té un programa de conservació de nàiades des del 2003, dins de la proposta de pla de recuperació de les nàiades del Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Es disposa de totes les autoritzacions pertinents, es treballa principalment amb  l’espècie Unio mancus  i el programa inclou les següents actuacions:

  • Seguiment de poblacions.
  • Cria en captivitat al Centre Camadoca, per a estudis científics i obtenir exemplars per a fer repoblacions.
  • Repoblacions amb peixos parasitats i amb exemplars de nàiades per restaurar poblacions que s’han extingit, en llocs adients.
  • Rescats de poblacions, si es troben amenaçades per factors puntuals o permanents, en cas que la causa sigui puntual i retornin les condicions ideals, els exemplars es retornen al mateix lloc (exemple: sequeres extremes puntuals, neteja dels llots d’un embasament, etc.).
  • Sensibilització i educació ambiental per a escolars i públic general, per a donar a conèixer la importància de preservar les nàiades i els seus hàbitats.
  • Restauració i conservació d’hàbitats a través de contractes de custòdia de territori amb propietaris privats i ens públics.
  • Estudis d’avaluació dels factors de risc que amenacen les poblacions de nàiades.

Si observes mortalitat de nàiades o vols informar sobre alguna població o encarregar algun estudi, et pots posar en contacte amb nosaltres.

Dins del projecte de conservació de les nàiades hem elaborat material pedagògic, adaptat a diferents nivells educatius. Hi ha presentacions per explicar a l’aula, amb la guia corresponent pel mestre, i fitxes d’activitats relacionades amb el contingut de les presentacions, amb les solucions, pels docents. S’ha elaborat amb dos idiomes, català i castellà, tot en format PDF:

També s’ha elaborat un fulletó sobre la custodia de territori

Disponible aquí en català:

Disponible aquí en castellano:

Ves al contingut