Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Peixos autòctons

Cria de peixos autòctons. El Cavilat

Actualment, a Catalunya, hi ha 6 espècies de peixos autòctons d’aigua dolça que es consideren en perill d’extinció, com el cavilat (Cottus hispaniolensis), altres estan en recessió o són vulnerables de desaparèixer com la bavosa de riu (Salaria fluviatilis), les principals amenaces que tenen aquestes espècies és la degradació del seu hàbitat, degut principalment, a la introducció d’espècies de peixos al·lòctons i/o invasors. La contaminació de les aigües, la sequera extrema i activitats d’oci  també són factors que influencien en la davallada de les poblacions autòctones de peixos dels nostres rius.

ADEFFA té un programa de conservació de peixos autòctons des del 2003, amb estudis i cria en captivitat del fartet, samaruc, espinós, madrilleta roja, bavosa de riu, barb cua-roig, bagra, …,  però últimament l’espècie que ha estat objecte de més actuacions ha estat el cavilat (Cottus hispaniolensis), un peix que té una àrea de distribució molt limitada a la conca del riu Garona, a la Vall d’Aran, el programa de conservació de les espècies de peixos autòctons compta amb totes les autoritzacions pertinents del Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. ADEFFA també té un conveni de col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran per a la conservació del cavilat, , El cavilat. Conèixer-lo per conservar-lo”

El projecte de conservació dels peixos autòctons que du a terme ADEFFA  inclou les següents actuacions:

  • Seguiment de les poblacions actuals.
  • Cria en captivitat al Centre Camadoca per a estudis científics i obtenir exemplars per a fer repoblacions.
  • Repoblacions per restaurar poblacions que s’han extingit o estan en recessió, en llocs adients.
  • Rescats de poblacions, si es troben amenaçades per factors puntuals o permanents, en cas que la causa sigui puntual i retornin les condicions ideals, els exemplars es retornen al mateix lloc (exemple: sequeres extremes puntuals, neteja dels llots d’un embasament, etc…).
  • Sensibilització i educació ambiental per a escolars i públic general, per a donar a conèixer la importància de preservar les espècies de peixos autòctons i els seus hàbitats.
  • Restauració i conservació d’hàbitats a través de contractes de custòdia de territori amb propietaris privats i ens públics.
  • Estudis d’avaluació dels factors de risc que amenacen les poblacions de peixos autòctons als seus hàbitats naturals

Si observes mortalitat de peixos o vols informar sobre alguna població o encarregar algun estudi, et pots posar en contacte amb nosaltres.

Ves al contingut