Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Projectes d’aprenentatge i serveis – Tancant el Cercle

ACTIVITATS DE TANCANT EL CERCLE

Es tracta d’un projecte d’Aprenentatge i Serveis amb l’objectiu d’ajudar a conservar i respectar l’entorn més immediat dels infants de l’escola, de forma sostenible.  Està adreçat a alumnes d’educació infantil i primària i es realitza en horari escolar a l’entorn de l’escola.

…És gratuït ja que està finançat per un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat i dissenyat i realitzat per ADEFFA. Va començar al 2018 amb poques escoles i durant el curs 2020 – 21 s’ha dut a terme a 16 escoles diferents del Lluçanès, Osona i Berguedà.
ELS OBJECTIUS DE TANCANT EL CERCLE SÓN

OBJECTIUS REFERITS A L’APRENENTATGE 

 • Prendre consciència de la importància de preservar l’entorn més proper de forma activa.
 • Conèixer tots els passos per construir i fer el seguiment de refugis de fauna per potenciar la biodiversitat .
 • Aprendre a estudiar la natura a través de l’observació.
 • Deduir quan i perquè és necessari col·locar refugis de fauna a l’entorn.
 • Interpretar l’eficàcia dels refugis per combatre plagues de forma sostenible.
 • Augmentar els depredadors d’insectes al voltant,  per a combatre les plagues dels boscos de forma natural.
 • Preservar i augmentar els insectes i la biodiversitat de l’entorn de l’escola.
 • Construir i fer el seguiment d’un mínim de 200 capses niu per ocells insectívors i ratpenats.
 • Construir i fer el seguiment d’un mínim de 15 hotels d’insectes als patis i prop dels horts de les escoles.
 • Sensibilitzar als professors i alumnat en el respecte a l’entorn natural en la pràctica educativa.
 • Aplicar els conceptes d’economia circular i de les tres erres al projecte de voluntariat ambiental.
ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME
 • Construcció, col·locació i seguiment de capses niu per insectívors i ratpenats al voltant de l’escola.
 • Disseny, construcció i seguiment d’un hotel d’insectes a l’entorn del pati / hort de l’escola.

El centre pot escollir ambdues activitats o només una,  i que la realitzin tots els nens de l’escola o només algun dels nivells, també es pot fer que cada nivell s’encarregui de tasques diferents, dins una mateixa activitat. Prèviament, es duran a terme reunions amb l’equip de mestres per organitzar i coordinar les activitats.

Es busca la complicitat de les famílies i empreses de la zona per buscar palets i separar les fustes.

Les escoles podran entrar les dades dels seguiments i resultats obtinguts a l’apartat de la web d’ADEFFA, amb un codi específic per a cada escola.

CONSTRUCCIÓ, COL·LOCACIÓ I SEGUIMENT DE CAPSES NIU PER INSECTÍVORS I RATPENATS A L’ENTORN DE L’ESCOLA

Primer es faran xerrades per explicar i deduir la finalitat de les capses niu. Les capses es construiran amb el màxim de material reciclat possible (fustes de pales, nanses de pots de pintura, oli de fregir, ….), s’utilitzaran eines com trepans. Es penjaran a les zones escollides, properes a l’escola i es geolocalitzaran i codificaran. El seguiment de les capses a la primavera es durà a terme mitjançant observació, sense baixar les capses ni molestar als animals i a l’hivern es netejaran, es podrà estudiar el material de construcció dels nius i deduir l’espècie que l’ha fet. L’activitat es durà a terme amb monitors especialitzats, a l’escola i entorn on es vulguin penjar les capses niu (bosc, font, pati de l’escola, etc…. ), amb l’objectiu de combatre les plagues d’insectes potenciant els seus depredadors.

Actuacions que es duran a terme en l’activitat de construcció de capses niu,  durada i trimestre recomanat (les assenyalades amb salmó són actuacions que serveixen per a les dues activitats, capses niu i hotel d’insectes)

DISSENY, CONSTRUCCIÓ I SEGUIMENT D’UN HOTEL D’INSECTES A L’ENTORN DEL PATI / HORT DE L’ESCOLA

Construcció d’hotels d’insectes grans als patis de les escoles per potenciar biodiversitat i poder estudiar els insectes de forma no lesiva. També es construiran amb material reciclat, els nens podran anar a buscar material al seu entorn per omplir-lo (fustes, pedres, branques, pinyes, ….) .

Hi ha dos tipus d’hotels d’insectes:

 • Hotels fets apilant palets, amb calaixos on es posa el material i una jardinera a la part superior. Un model nou i innovador, que està donant molt bons resultats.
 • Hotels d’insectes en forma de casa, amb apartats en forma de quadrat i filat, per aguantar el material.

També es farà una primera xerrada per explicar la finalitat de l’hotel, que no és només la de potenciar la biodiversitat, sinó també que els alumnes tinguin un lloc on portar els insectes que es troben al pati i que corrin el risc de ser lesionats o aixafats. S’ensenyarà als alumnes mètodes per transportar als insectes fins a l’hotel, si se’ls troben a llocs com el sorral, per exemple.

Actuacions que es duran a terme en l’activitat de construcció de l’hotel d’insectes,  durada i trimestre recomanat (les assenyalades amb salmó són actuacions que serveixen per a les dues activitats, capses niu i hotel d’insectes)

VINCULACIÓ CURRICULAR

El projecte ha de constar al Pla Anual del Centre per tal de poder-hi participar. Aquí podeu trobar la vinculació curricular.

INTRANET ESCOLES
Ves al contingut