Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Jornades de captura de cranc invasora a la Riera de Merlès 2019

2

JORNADES DE CAPTURA DE CRANC INVASORA A LA RIERA DE MERLÈS. 2019

 

Aquestes jornades es porten a terme des de fa nou anys, ja s’han realitzat 19 jornades en total. Són unes jornades de voluntariat ambiental. La finalitat principal és la sensibilització ambiental, explicar a les persones assistents el problema de la introducció d’espècies invasores. El més important és que entenguin que no s’han de traslladar espècies invasores de cranc d’un riu a un altre riu,  ni dins el mateix riu, informar que la captura d’animals al riu sense autorització és il·legal i sancionable, segons les noves ordenances municipals.  Així com explicar que actuacions com la desinfecció de material evitarien transmissió de malalties a molts animals de l’hàbitat fluvial, sobretot amfibis, peixos i crancs.

 

De crancs invasors a la nostra zona n’hi ha dos, el cranc senyal i el cranc vermell, tots dos americans i portats per l’home. Els crancs invasors transmeten a l’autòcton una malaltia anomenada afanomicosis i els crancs autòctons no tenen immunitat per aquesta malaltia, es moren tots. I un cop els invasors s’estableixen al riu on s’han introduït destrueixen l’hàbitat, crien molt (taxa reproductiva molt més alta que l’autòcton, com moltes altres espècies americanes) i es mengen les plantes, postes i alevins dels peixos, nàiades (petxines de riu), fan forats, i ho destrossen tot. Un cop un cranc invasor ha arribat a un riu ja no es pot fer res, per això la població ha de conèixer el problema i no moure aquestes espècies ni translocar-les  a altres rius. És un problema general dels nostres rius.  El culpable és l’home, no el cranc.

 

Les jornades es realitzen amb l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya i hi han de ser presents el Cos d’Agents Rurals per fer acta de tot el capturat. Està prohibit pescar aquests crancs invasors, i l’eliminació ha de ser amb autorització específica.

 

A Merlès a més a més tenim el problema que els crancs invasors mengen nàiades, ADEFFA a tret més de 100.000 crancs invasors del riu en 9 anys (suma de les jornades i del programa d’eliminació d’espècies invasores que du a terme ADEFFA), estem veient que la mida mitjana del cranc senyal (el més depredador i nociu pel medi ambient) ha disminuït, la pressió de captura que es fa sobre la població de Merlès és la causa d’aquesta disminució i aquest fet també és important.

 

L’altre motiu per capturar crancs invasors és treure crancs a la zona alta de distribució del cranc senyal per evitar que continuï pujant riu amunt, per tal de poder recuperar poblacions de cranc autòcton a les capçaleres, que han desaparegut a causa de la malaltia que transmeten els crancs invasors.

 

ADEFFA és l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona, el seu objectiu principal és la preservació de la fauna autòctona. Té un projecte de conservació del cranc autòcton des del 2005, que inclou estudi de poblacions, cria en captivitat, repoblacions, eliminació d’espècies invasores, educació ambiental i custòdia de territori.

 

 

 

 

 

JORNADES DEL 2019

Se’n van realitzar dues, el 13 de juliol i el 3 d’agost. Es van poder capturar crancs en un tram de riu de 15 km.

El 13 de juliol varen participar 137 persones, distribuïts en 8 grups. Es van capturar 2.495 crancs. Baixava força cabal i va ser més difícil veure’ls i es van capturar pocs crancs petits.

El  3 d’agost varen participar  245 persones, distribuïdes en 12 grups. Es van capturar 5.071 crancs. Hi havia menys cabal i els crancs es veien més.

El total de capturats ha estat doncs 7.566, dels quals la majoria eren crancs senyals, 6.464 i 221 crancs vermells.

La mida mitjana de tots els crancs senyal capturats ha estat de 6,20 cm.

El dia 3 d’agost es va comptar amb la participació del cantant Carles Belda, que va fer i cantar una cançó sobre la problemàtica dels crancs invasors, molt didàctica i participativa. El moment es pot veure a través de la xarxes socials d’ADEFFA (@camadoca_adeffa)

Els objectius de divulgar i sensibilitzar sobre la problemàtica de les espècies de crancs invasores i fer pressió sobre la població de crancs invasors de la Riera de Merlès, per tal de disminuir la mida mitjana i el número d’individus a la zona alta de la riera, es varen aconseguir.

Enguany les jornades s’han realitzat gràcies a un ajut demanat per l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, concedit per la Diputació de Barcelona i a l’ajut de l’Obra Social “la Caixa”.

 

2 de setembre de 2019

 

Santa Maria de Merlès.

Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona

Ves al contingut