Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Projecte de conservació de fauna, flora, hàbitats i regulació i ordenació d’usos al pein Riera de Merlès. 2021-22.

3

ADEFFA. Setembre 2022.

Des de l’octubre de 2021 fins al setembre de 2022 ADEFFA ha dut a terme un projecte amb l’objectiu principal de restaurar i millorar l’hàbitat de la riera de Merlès, a la zona PEIN i Xarxa Natura 2000. La introducció d’espècies invasores i la massificació de l’espai són una de les principals amenaces, i fa anys que ADEFFA i ajuntaments de la zona treballem per conservar aquest espai natural protegit.

S’han realitzat actuacions de recuperació d’hàbitats per espècies autòctones, com les nàiades (petxines de riu) , el cranc de riu autòcton, peixos, ratpenats i plantes aquàtiques, totes elles protegides o en perill d’extinció, amb la construcció de refugis i restauració d’hàbitats en finques de custòdia.

Paral·lelament s’han dut a terme actuacions de control de les dues espècies invasores de crancs de riu (el cranc senyal i el cranc de riu vermell), de visó americà i de peixos invasors, ja que aquestes espècies són una de les principals causes de davallada de les espècies autòctones.

Les tasques relacionades amb la regulació i ordenació d’usos han estat: la col·locació de senyals nous, tant de trànsit com d’informació, manteniment dels senyals existents, reparacions i condicionaments de les àrees d’aparcament. També s’ha instal·lat un plafó de fauna i amb dades de les actuacions executades.

ADEFFA ha estat beneficiària d’un ajut per a la conservació  d’espècies i hàbitats i la regulació i ordenació d’usos a la zona PEIN de la riera de Merlès, de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (operació 04.04.01) per un import de 53.096,94 € (43% FEADER i 57% del Departament d’Acció Climàtica) i s’han assolit els objectius que s’havien plantejat.