Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Final projecte de conservació de Galemys pyrenaicus i Cottus hispaniolensis

2

El projecte de conservació de Galemys pyrenaicus i Cottus hispaniolensis ha finalitzat amb bons resultats.

El projecte de conservació Galemys pyrenaicus i Cottus hispaniolensis, promogut per l’“Associació  de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona” (ADEFFA) entre desembre de 2018 i desembre de 2019 ha tingut com a objectiu principal augmentar els coneixements de la biologia d’aquestes dues espècies per a contribuir a la seva conservació i evitar el seu declivi a les seves respectives àrees de distribució, a més de sensibilitzar a la població general i escolar de la necessitat de conservar aquestes dues espècies, catalogades en perill d’extinció.

ADEFFA des de 2006 realitza un programa de conservació de C.hispaniolensis, al Centre Camadoca, de Santa Maria de Merlès. Amb aquest nou projecte s’ha pogut perfeccionar el mètode de cria en captivitat i engreix dels juvenils amb el resultat final de la reintroducció de 350 individus, nascuts a Camadoca entre 2018 i 2019,  en 3 zones de la seva àrea de distribució. Les jornades de repoblació s’han complementat amb activitats d’educació ambiental.

Des de 2016 es desenvolupa un programa de conservació ex situ de G.pyrenaicus, amb el qual s’han descobert molts aspectes desconeguts de la seva biologia. Amb el projecte que es finalitza, s’ha aconseguit un major coneixement del maneig de l’espècie i millorar les bases metodològiques pel manteniment ex situ i la possible cria en captivitat de l’almesquera, així com noves dades sobre el seu comportament en captivitat.

El projecte ha inclòs actuacions d’estudi de poblacions, per conèixer la densitat d’individus i actualitzar les dades de distribució dels rius de la Vall d’Aran. A la mateixa zona també s’han realitzat actuacions en l’hàbitat per incrementar els llocs de refugi i nidificació de l’almesquera, amb resultats d’ocupació com a rebost d’alguns dels nius.

El novembre va tenir lloc jornada de tallers de naturalesa específics, oberts al públic general, amb activitats centrades a explicar la importància de conservar la fauna autòctona dels rius. El projecte també s’ha explicat als visitants escolares i públic general que ha visitat el Centre Camadoca, de Santa Maria de Merlès, i s’ha difós el seu desenvolupament a les xarxes socials.

ADEFFA ha presentat la ponència “Manteniment ex situ de l’almesquera (Galemys pyrenaicus) al Centre Camadoca i tasques de sensibilització ambiental” en las “II Jornades de recerca del Parc Natural de l’Alt Pirineu” el maig del 2019,  amb la redacció d’un article en el marc de les mateixes jornades. El desembre també es va realitzar una presentació oral al XIV Congrés de la Societat Espanyola per a la Conservació i Estudi dels Mamífers (SECEM) sobre el projecte de conservació de l’almesquera en el centre Camadoca.

Pròximament es publicarà l’article científic “First captive breeding program for the Pyrenean sculpin (Cottus hispaniolensis Bacescu-Master, 1964)”, que presenta els resultats del projecte de cria en captivitat del cavilat, que realitza ADEFFA des del 2009.

El projecte ha comptat amb el suport de la Fundación Biodiversidad del “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” i de la Fundació Barcelona Zoo, per la part de conservació de l’almesquera.