Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Inici projecte de conservació de l’almesquera i el cavilat

1

El projecte de conservació de l’almesquera i el cavilat (Cottus hispaniolensis) es va iniciar el desembre de 2018.

El projecte de conservació de l’almesquera (Galemys pyrenaicus) i el cavilat (Cottus hispaniolensis), promogut per l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) entre desembre de 2018 i desembre de 2019 té com a objectiu principal augmentar els coneixements de la biologia d’aquestes dues espècies per contribuir a la seva conservació i evitar el seu declivi en les seves respectives àrees de distribució, a més de donar a conèixer les dues espècies, catalogades en perill d’extinció, a la població general i escolar.

ADEFFA des de 2006 realitza un programa de conservació d’un peix autòcton molt amenaçat, el cavilat, al Centre Camadoca, de Santa Maria de Merlès, que ha servit per realitzar reintroduccions que han incrementat i reforçat poblacions a la conca del riu Garona i ha obtingut dades aplicables a la gestió de l’hàbitat. Amb aquest nou projecte es pretén perfeccionar el mètode de cria en captivitat i engreix dels juvenils amb l’objectiu final d’incrementar i reforçar poblacions en la seva àrea de distribució.

Des de 2016 ADEFFA desenvolupa un programa de conservació ex situ de l’almesquera (Galemys pyrenaicus) on s’han descobert molts aspectes desconeguts de la seva biologia. L’almesquera és un petit mamífer insectívor aquàtic molt desconegut i amenaçat que viu en rius d’aigües fredes, endèmic de les serralades centrals de la península i la zona dels Pirineus. Amb el projecte que s’inicia, se seguiran assajant i establint les bases metodològiques pel manteniment ex situ i la possible cria en captivitat de l’almesquera, així com l’estudi de comportament en captivitat.

Es duran a terme actuacions d’estudi de poblacions, per conèixer la densitat d’individus en alguns rius de la Vall d’Aran. En la mateixa zona, també es realitzarà actuacions en l’hàbitat per incrementar els llocs de refugi i nidificació de l’almesquera i estudiar, si és possible, el seu comportament de forma directa.

Es realitzarà una jornada de tallers de naturalesa específics, oberts a públic general, amb activitats centrades a explicar la importància de conservar la fauna autòctona dels rius, també s’explicarà el projecte als visitants escolars i públic general que visiti el Centre Camadoca, a Santa Maria de Merlès, i es divulgarà el seu desenvolupament en les xarxes socials, premsa i la publicació d’algun article científic i / o divulgatiu i participació en congressos.

El projecte compta amb el suport de la “Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica”  i de la Fundació Barcelona Zoo, amb qui tenim conveni de col·laboració per a la conservació de l’almesquera.

Ves al contingut