Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Final de projecte de conservació de Galemys pyrenaicus i Macromia splendens

1

El projecte de conservació de Galemys pyrenaicus i Macromia splendens es tanca el desembre de 2018 amb bons i esperançadors resultats.

30 desembre 2018.

El projecte de conservació Galemys pyrenaicus i Macromia splendens, realitzat per l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) entre desembre de 2017 i desembre de 2018 tenia com a objectiu principal augmentar els coneixements de la biologia i manteniment ex situ d’aquestes dues espècies catalogades en perill d’extinció, endèmiques del sud d’Europa i claus per a l’ecosistema fluvial, a més de donar a conèixer les dues espècies a la població general i escolar.

Les activitats i resultats obtinguts dins del projecte ha consistit en el manteniment i estudi, en condicions de captivitat, de larves de la libèl·lula Macromia splendens al Centre Camadoca de Santa Maria de Merlès, s’ha aconseguit la metamorfosis de tres exemplars i s’ha realitzat un seguiment del seu comportament en la fase adulta i reproductora.

També s’ha aconseguit per primera vegada el manteniment i estudi ex situ de dos exemplars, una parella, d’almesquera (Galemys pyrenaicus), s’han establert pautes per al seu maneig en captivitat, s’ha estudiat el seu comportament, a l’espera d’aconseguir la cria en captivitat per tal d’establir un protocol extrapolable a altres zones.

Les dues actuacions són pioneres i innovadores, s’han realitzat a les instal·lacions especialment dissenyades per a cada espècie que compten amb càmeres de filmació en diversos punts, amb visió nocturna, i s’han obtingut filmacions inèdites fins ara, per exemple, de la metamorfosi nocturna de larves de Macromia splendens i de l’activitat i de l’interior del niu de l’almesquera.

Dins de les activitats de divulgació i sensibilització ambiental es va realitzar el juny de 2018 una jornada de tallers dirigida a públic familiar, per tal de donar a conèixer la importància de conservar espècies autòctones amenaçades, amb l’assistència de més de 100 persones, i s’ha elaborat material pedagògic per a les escoles, adaptat a tots els nivells educatius, per a les dues espècies, consistent en diverses propostes didàctiques i una guia per a l’educador. Es van realitzar tallers amb el material elaborat en escoles dels Ports de Beseit, zona de distribució de M splendens, on també s’ha fet una jornada de formació per als tècnics de les empreses que realitzaran la sensibilització ambiental.

El material pedagògic de l’almesquera es va realitzar amb la col·laboració de les empreses que porten a terme les activitats a la Vall d’Arán i a l’Alt Pirineu, Verd e Blue i Obaga. També s’ha explicat el projecte als més de 4.000 visitants, entre escolars i públic general que ha visitat el Centre Camadoca, a Santa Maria de Merlès. El projecte s’ha divulgat a les xarxes socials i es va emetre una notícia al Telenotícies de TV3 sobre M splendens.

El projecte s’ha realitzat amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. També s’ha firmat un conveni de col·laboració amb la Fundació Zoo Barcelona per a actuacions de conservació de l’almesquera.