Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Fauna irrecuperable

Acolliment de fauna autòctona irrecuperable procedent de Centres de Recuperació de Fauna Salvatge, al Centre Camadoca

Dins del marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), l’associació acull animals irrecuperables, autòctons i protegits procedents dels Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, Vallcalent, Aiguamolls de l’Empordà i el centre de recuperació El Ardal de Cuenca. Els animals irrecuperables són els animals autòctons que no es poden retornar a l’hàbitat com a conseqüència d’accidents, domesticació o humanització.

Els accidents més freqüents a la natura dels animals acollits a Camadoca són atropellaments, trets, xocs amb línies elèctriques, animals procedents de falconeria, animals domesticats, intoxicacions, traumatismes varis, malalties de naixement.

Tots els animals s’acullen amb finalitats de:
– Que tinguin un lloc on viure en condicions, ja que no poden ser alliberats
– Criar-los i poder alliberar les seves cries
– Educació ambiental, per explicar quins accidents han patit i sensibilitzar a la població dels problemes d’aquesta fauna autòctona i com evitar-los i potenciar la participació ciutadana en la recollida d’animals ferits autòctons protegits i evitar la seva domesticació.

Principalment acollim ocells (rapinyaires diürns, nocturns, ardeids, còrvids) però hi ha animals de tots els grups. Els animals tenen instal·lacions adaptades a les seves necessitats i la finalitat és que l’animal estigui bé i crií i no pas que es vegi. L’alimentació és adaptada i específica a cada animal i es fan revisions veterinàries anuals.

Tots els ocells tenen niu per la cria. En el cas de les òlibes irrecuperables, i les noves instal·lacions de rapinyaires diürns i nocturns, el niu té la possibilitat de poder obrir la porta a l’exterior per a poder fer hacking amb els polls que neixin i que els alimentin els pares. Altres s’alliberen a través de hackings en altres zones de Catalunya, que gestionem i assessorem a través del voluntariat ambiental. També alliberem animals nascuts a Camadoca, fills d’irrecuperables amb instal·lacions d’aclimatació al Centre Camadoca.

També acollim ocells de falconeria decomissats per SOIVRE, a través de l’URMA, dels Agents Rurals, SEPRONA i Policia Nacional d’aduanes.