Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Amfibis

Conservació d’amfibis i punts d’aigua

Actualment no es troben tants amfibis com fa dècades, les granotes, gripaus, salamandres i tritons han patit una davallada important, les causes són múltiples:

  • La fragmentació i pèrdua d’hàbitat, les basses desapareixen a causa de la sequera, mal manteniment o abandonament
  • El canvi climàtic  debilita la capa d’ozó i es produeix un augment en l’índex de rajos ultraviolats, afectant els amfibis.
  • La seva pell nua és molt sensible a la contaminació, directe o indirecta.
  • La introducció d’espècies al·lòctones (foranes) de peixos i altres animals a les basses, que els depreden també els afecten.
  • La introducció d’espècies al·lòctones d’altres amfibis que desplacen a les espècies autòctones d’amfibis, com la granota toro.
  • Actualment hi ha tant malalties fúngiques (quitridiomicosis) com víriques (ranavirus) que els afecten.

La sensibilització i educació ambiental és fonamental per resoldre molts d’aquests problemes, a tots els visitants del Centre Camadoca se’ls hi explica els problemes que els afecten i s’insisteix en que no s’abandonin animals de companyia al medi, que no es capturin ni es moguin animals i el respecte al medi en general.

A Camadoca i al seu voltant s’han recuperat més de 10 basses i rierols o torrents, on amfibis com la reineta (Hyla meridionalis), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita) i urodels com la salamandra (Salamandra salamandra), el tritó pirinenc (Calotriton asper) i tritó verd (Triturus marmoratus) crien amb èxit.

També assessorem propietaris en la restauració de basses i control de fauna invasora en llocs on és necessari.

Al centre s’han fet controls de malalties que afecten els amfibis i desinfectem tot el material per prevenir contagis de qualsevol animal.

Ens pots comunicar qualsevol incidència relacionada amb amfibis, i et podem ajudar i treballar per tu en la restauració de basses que afavoreixin l’afluència d’amfibis contacte amb nosaltres.