Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Conservació d’espècies en perill d’extinció i els seus hàbitats

WhatsApp Image 2022-04-12 at 12.16.59

ADEFFA duu a terme el projecte “Conservació d’espècies en perill d’extinció i els seus hàbitats” a la província de Barcelona, amb el suport de CaixaBank

  • La iniciativa ha estat seleccionada dins de la ‘Convocatòria de Medi Ambient 2022’ que impulsa projectes encaminats a la millora del patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental, l’economia circular i el desenvolupament rural.
  • El projecte “Conservació d’espècies en perill d’’extinció i el seu hàbitat” contempla actuacions de conservació d’hàbitats i ex situ per conservar 4 espècies en perill d’extinció de l’hàbitat fluvial, les nàiades, el cranc de riu autòcton, l’almesquera i el visó europeu. Amb l’educació i el voluntariat ambiental com a fil conductor.

Santa Maria de Merlès, 30 de setembre de 2023

L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), ha realitzat el projecte mediambiental “Conservació d’espècies en perill d’’extinció i el seu hàbitat” a la província de Barcelona, gràcies al suport de CaixaBank a través de la ‘Convocatòria de Medi ambient 2022.

El projecte es va iniciar al maig de 2022 i ha acabat el setembre de 2023, El projecte ha aborda actuacions de conservació del visó europeu, l’almesquera, les nàiades, Unio mancus i Margaritifera auricularia i el cranc de riu autòcton. Totes elles catalogades en perill d’extinció o perill crític, segons l’IUCN.

La conservació de la nàiade Unio mancus ha implicat restauració de gorgs on viuen, per combatre els efectes que la sequera, provocada pel canvi climàtic té sobre les poblacions, control de crancs i peixos invasors, cria en captivitat de 500 exemplars anuals, estudi de 3 poblacions existents i 2 repoblacions.

Per M. auricularia, que està en perill crític d’extinció, el manteniment d’exemplars juvenils en col·laboració amb el programa de cria del Gobierno de Aragon, els resultats han estat creixements molt alts.

Pel cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes) ha inclòs actuacions de control d’espècies de cranc invasores, restauració d’hàbitats, cria en captivitat de 200 exemplars anuals, 75 exemplars rescatats per sequera i repoblacions o translocacions de 275 exemplars. Vàrem assistir a la jornada de conservació del cranc autòcton el 2 de març de 2023, presentant una ponència d’educació ambiental.

Hem continuat acollint 5 exemplars de visó europeu (Mustela lutreola), 4 reproductors i un per educació ambiental, vàrem realitzar tots els creuaments possibles i es van alliberar 3 dels visons reproductors a la seva àrea de distribució, properament arribaran exemplars nous.

Amb l’almesquera hem mantingut les dues parelles, 4 exemplars, hem estudiat el seu comportament, hem observat comportaments relacionats amb la cria, però no hi ha hagut cria, hem col·laborat en un estudi d’hormones reproductives i d’estrès, hem fet seguiment de poblacions i nius artificials.

S’han realitzat actuacions d’educació ambiental per sensibilitzar de la necessitat de conservar la fauna i flora dels hàbitats fluvials.

L’objectiu de la ‘Convocatòria de Medi Ambient 2022’, engegada per CaixaBank, és impulsar iniciatives que busquin millorar el patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, l’economia circular i el desenvolupament rural.

El compromís social de CaixaBank també és un compromís amb el medi ambient i amb la transició a una economia baixa en carboni. L´entitat gestiona la seva activitat diària en el marc d´aquest compromís, respectant l´entorn i les persones, i destina una part del pressupost a desenvolupar estratègies climàtiques a llarg termini.