Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

El projecte de conservació de Galemys pyrenaicus i Macromia splendens s’inicia el desembre de 2017

5

El projecte de conservació Galemys pyrenaicus i Macromia splendens, promogut per l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) entre desembre de 2017 i desembre de 2018 té com a objectiu principal augmentar els coneixements de la biologia i manteniment ex situ d’aquestes dues espècies catalogades en perill d’extinció, endèmica del sud d’Europa i claus per a l’ecosistema fluvial, a més de donar a conèixer les dues espècies a la població general i escolar.

Les activitats i resultats esperats dins del projecte consisteixen en el manteniment i estudi de la biologia, en condicions de captivitat, de larves i adults de la libèl•lula Macromia splendens al Centre Camadoca de Santa Maria de Merlès, per tal de contribuir a la seva conservació i aconseguir, si és possible, la cria en captivitat.
També es pretén per primera vegada el manteniment i estudi ex situ de més d’un exemplar d’almesquera (Galemys pyrenaicus), establir pautes per al seu maneig en captivitat i estudiar el seu comportament, a l’espera d’aconseguir la cria en captivitat per tal d’establir un protocol extrapolable en altres zones.

Les dues actuacions són pioneres i innovadores i pretenen donar continuïtat al projecte 2016, en el que es van construir les instal•lacions especialment dissenyades per a cada espècie, que compten amb càmeres de filmació en diversos punts, amb visió nocturna, per a facilitar l’observació directa de les espècies, per tal de minimitzar l’estrès.

Dins de les activitats de divulgació i sensibilització ambiental es realitzarà una jornada de tallers dirigida al públic familiar, per donar a conèixer la importància de conservar espècies autòctones amenaçades, i s’elaborarà material pedagògica per a les escoles, adaptat a tots els nivells educatius.

També s’explicarà el projecte als visitants escolars i públic general que visiti el Centre Camadoca, a Santa Maria de Merlès, i es divulgarà el seu desenvolupament a les xarxes socials i premsa.

A l’igual que el 2016, el projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.