Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Cria de peixos autòctons

Cria de peixos autòctons, el Cavilat

Obtenció de més de 500 exemplars de peixos autòctons en perill d’extinció o vulnerables, com el cavilat (Cottus hispaniolensis), la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) ), Aphanius iberus (fartet), Gasterosteus aculeatus (espinós), madrilleta roja (Achondrostoma arcasii).
Cria en captivitat i manteniment exsitu en instal·lacions refrigerades al Centre Camadoca del cavilat (Cottus hispaniolensis) des del 2006, amb una productivitat de més de 170 individus, cada cop que s’ha proposat la cria. Estudi i investigació de la cria en captivitat, biologia i etologia de l’espècie.
Tres repoblacions el 2014, 2015 i 2017 de cavilat, a la conca del Riu Garona i seguiment de les poblacions repoblades.
1 Conveni de col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran per a la conservació del cavilat.