Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Cranc de riu autòcton

Conservació del cranc de riu autòcton

El cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) fa uns anys, era abundant a molts rius de Catalunya, està adaptat a aquest medi. Però l’home va introduir dos crancs de riu americans, el cranc de riu vermell (Procambarus clarkii) i el cranc de riu senyal (Pacifastacus leniusculus). Són dues espècies portadores d’una malaltia, l’afanomicosi, transmesa per un fong, que causa la mort de tots els crancs autòctons que es contagien. A més les dues espècies de crancs introduïdes són invasores, depreden peixos i els seus ous, plantes, nàiades, … i degraden l’hàbitat.

Altres factors que amenacen el cranc de riu autòcton són: contaminació de les aigües o camps dels voltants, amb productes químics o purins, sequeres extremes produïdes pel canvi climàtic i/o per mala gestió dels recursos hídrics, introducció d’espècies invasores, com el visó americà, que els depreda, mala gestió d’hàbitats.

Actualment el cranc de riu autòcton està en perill d’extinció, les seves poblacions han quedat molt reduïdes i està totalment prohibida i penada la seva captura.

ADEFFA té un programa de conservació del cranc de riu autòcton del des del 2005, dins de la proposta de pla de recuperació del cranc de riu autòcton del Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Es disposa de totes les autoritzacions pertinents. El programa de conservació inclou les següents actuacions:

  • Seguiment de les poblacions actuals a la conca del riu Llobregat i Segre.
  • Cria en captivitat al Centre Camadoca per a estudis científics i obtenir exemplars per a fer repoblacions.
  • Repoblacions per restaurar poblacions que s’han extingit, en llocs adients.
  • Rescats de poblacions, si es troben amenaçades per factors puntuals o permanents, en cas que la causa sigui puntual i retornin les condicions ideals, els exemplars es retornen al mateix lloc (exemple: sequeres extremes puntuals, neteja dels llots d’un embasament, etc.).
  • Sensibilització i educació ambiental per a escolars i públic general, per a donar a conèixer la importància de preservar el cranc de riu autòcton i el seu hàbitat.
  • Restauració i conservació d’hàbitats a través de contractes de custòdia de territori amb propietaris privats i ens públics.
  • Estudis d’avaluació dels factors de risc que amenacen les poblacions de cranc de riu autòcton de la conca del riu Llobregat.

Si observes mortalitat de crancs de riu autòctons o vols informar sobre alguna població o encarregar algun estudi, et pots posar en contacte amb nosaltres.

És molt important que no moguis ni capturis cap animal al medi, està prohibit i pots causar molts problemes, com transmissió de malalties, dispersió d’espècies invasores, destrucció d’hàbitats, etc.