Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Control d’espècies invasores

Control d’espècies invasores

Les espècies invasores destrueixen els nostres ecosistemes, causen grans pèrdues . En general, és molt difícil acabar totalment amb les espècies invasores que s’introdueixen a l’ecosistema, sobretot si parlem d’ecosistemes aquàtics, l’objectiu és actuar en llocs concrets per minvar la densitat i afavorir determinades espècies autòctones, i sobretot educar i sensibilitzar vers aquesta problemàtica, per tal d’evitar que les persones moguin espècies invasores d’un lloc a l’altre, o introdueixin espècies noves, sigui per ignorància o de forma intencionada. També és important informar que és il·legal i es pot sancionar en fortes multes el moviment, captura i introducció de qualsevol espècie invasora al medi.

Des de l’any 2005, ADEFFA participa en el control de crancs de riu invasors, cranc de riu senyal (Pacifastacus leniusculus) i cranc vermell (Procambarus clarkii) a la Riera de Merlès i a altres masses d’aigua.Actualment s’està eliminant uns 13.000 exemplars anualment, amb finalitat de sensibilització ambiental, disminuir la depredació de nàiades que el cranc senyal fa a la Riera de Merlès, i evitar el contacte de cranc senyal amb poblacions de cranc autòcton.

Les captures de cranc es fan mitjançant paranys amb la participació d’escolars, i de manera manual, amb la participació de voluntariat durant les jornades de control de crancs de riu invasors.

Des de l’any 2009, es controla les poblacions de visó americà (Neovison vison) a la conca del riu Llobregat per tal d’evitar la depredació de nàiades, cranc autòcton  i peixos autòctons.

Des de l’any 2003, es realitzen captures de peixos invasors tant a la Riera de Merlès com a altres zones de Catalunya. Amb la finalitat d’afavorir la presència de peixos i altres espècies autòctones.

Ens pots comunicar (enllaç contacta amb nosaltres) qualsevol incidència relacionada amb la presència d’espècies invasores, i et podem ajudar i treballar per tu en la gestió i control d’espais amb espècies invasores. Disposem de totes les autoritzacions necessàries.