Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Conservació del Xanquer Europeu

Conservació exsitu i estudi de la biologia del Xanquer Europeu (Macromia splendens)

Des del 2017 es mantenen larves de xanquer comú en captivitat, en una instal•lació especial construïda al Centre Camadoca, que en un futur pot acollir estudis d’altres libèl·lules. És el primer cop que es realitza un projecte com aquest i que es mantenen individus exsitu, l’objectiu és l’estudi de la seva biologia i etologia, i intentar la seva cria en captivitat, per establir un protocol de cria que ajudi a la seva conservació. Es tracta d’una espècie en perill d’extinció.