Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Gestió d’espècies invasores als rius

Gestió d’espècies invasores als rius i rieres de la Conca del Llobregat

Gestió de crancs de riu invasors, cranc de riu senyal (Pacifastacus leniusculus) i cranc vermell (Procambarus clarkii) a la Riera de Merlès, des del 2005, actualment s’està eliminant uns 13.000 exemplars anualment, amb finalitat de sensibilització ambiental, disminuir la depredació de nàiades que el cranc senyal fa a la Riera de Merlès, i evitar el contacte de cranc senyal amb poblacions de cranc autòcton.
Gestió de visó americà (Neovison vison) a la conca del riu Llobregat des del 2009 per evitar la depredació de nàiades, cranc autòcton i peixos autòctons.
Gestió de peixos invasors a la Riera de Merlès i altres zones de Catalunya des del 2003, sobretot peix sol (Lepomis gibbosus), black-bass (Micropterus salmoides) i carpa (Cyprinus carpio). Amb una mitjana de 3.000 peixos anuals, amb finalitats d’afavorir la presència de peixos autòctons i els exemplars s’utilitzen en l’alimentació de fauna irrecuperable i dels programes de cria d’espècies autòctones.