Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Cria de la tortuga

Col·laboració amb el programa de cria de la tortuga de la Terra Mediterrània (Testudo hermani), la Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la Tortuga d’estany (Emys orbicularis)

Centre col·laborador en la cria en captivitat de la tortuga de terra autòctona mediterrània (Testudo hermanni hermanni), amb dues femelles i un mascle reproductors i la producció de 23 tortugues anuals de mitjana, des del 2011.
Manteniment de les tortugues nascudes al Centre Camadoca des del 2011.
Des del 2011 també s’acullen exemplars irrecuperables de Mauremys leprosa, tortuga de rierol, amb una cria mitjana de 2 exemplars anuals, que es repoblen.
Des del 2017 s’acull a la bassa del Centre Camadoca exemplars de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) amb col·laboració amb el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) per a obtenir en la cria d’exemplars per repoblar d’aquesta espècie.