Centre Camadoca - Santa Maria de Merlès

Fauna al·lòctona

Acolliment de fauna al·lòctona o exòtica i centre col·laborador en la recollida de fauna invasora

ADEFFA recull i acull espècies d’animals exòtics i invasors al Centre Camadoca. L’origen de molts d’aquests animals és la tinença com a animals de companyia, i moltes vegades, de manera irresponsable, són abandonats a la natura on poden causar danys als nostres ecosistemes.

La finalitat és doble,  per una banda que els animals estiguin ben cuidats, i per l’altra la conscienciació i educació ambiental per tal de promoure una tinença responsable dels animals exòtics.

No adquiriu cap animal si no en podeu tenir cura durant tota la seva vida, fins que es mori. No acolliu mai cap animal de forma il·legal.

Si teniu un animal exòtic i ja no us en podeu fer càrrec, no l’abandoneu mai a la natura, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

ADEFFA té un conveni de col·laboració amb la “Dirección General de Política Comercial y Competitividad  del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” per l’acolliment  d’animals exòtics procedents de decomisos (URMA, Agents Rurals i SEPRONA).

També acollim animals exòtics que porten particulars o altres entitats, mentre hi ha lloc a les instal·lacions. Aquest és un dels projectes que necessita padrins i aportacions de donants.

Es creu que aproximadament un 12% de la fauna al·lòctona o exòtica pot esdevenir invasora, i provocar un efecte destructiu dels hàbitats. A Camadoca tenim autorització per a la recollida de fauna invasora i és per aquest motiu que aquesta fauna també pot ser una eina educativa i de sensibilització ambiental important. No es poden fer campanyes de retirada de fauna invasora sense autorització específica de les autoritats competents.